Våre hus av SIP-panel skiller seg ut med en meget god varmeisolasjon, derfor blir det lett og praktisk å oppnå den egergiklasse, som kunden ønsker (A, A+ eller A++).
Vi kan også tilby kunden å utføre alle arbeidene – fra forberedelse av tomten til innredning av uteplass rundt det nøkkelferdige huset.
Våre teknologier sikrer den mest effektive måten å bygge kvalitetshus på.
SIP-panel teknologier kan brukes i alle typer bygg – både bolig og næringsbygg.
Vi har inngått avtaler med våre partnere – intreprenører i Norge,Sverige,Danmark,Holland, Belgia,Litauen,Latvia,Estland, som kan montere våre SIP-panel hus hvor som helst i Nord og Vest-Europa.
Vi utsteder garanti på alle byggearbeidene i henhold til gjeldende byggtekniske forskrifter (STR).

KONSTRUKSJONS PROSESSE

Statybų procesas
FUNDAMENTERING
Det bores hull og monteres peler(som pleier å være 1,5 m dype) og det støpes og forskalles isolert grunnmur oppå pelene. Deretter støpes det gulv. Fundamenteringsarbeider til et 100 m2 store hus tar opp til 10 dager.
MONTERING AV SIP-PANEL KONSTRUKSJON
Det monteres først rørsystemet og gulvoppvarmingskabler. Deretter monteres det bærende konstruksjon,bestående av yttervegger,dekker og tak, fulgt av innsetting av vinduer og dører. Ved bygging av et 100 m² store hus tar disse arbeidene ca 20 dager.
FASADEBEKLEDNING
Det kan brukes alle kjente bekledningmaterialer – tre,fasadestein m.fl. Ingen begrensninger i valg av fasadebekledning. Avhengig av valgt type fasade kan disse arbeidene ta fra 7 til 14 dager.
TAK OG TEKKINGSARBEIDER
Det kan brukes ulike typer takbekledning – både alle typer takstein og skifer. Avhengig av valgt type takbekledning kan disse arbeidene ta fra 5 til 14 dager.
INNVENDIG BEKLEDNING
1. Det monteres ekstra innvendig og utvendig isolasjon av veggene og bekledning av gipsplater. Deretter monteres det vannrør og avløpsystemet,strømkabler og lign. 2. Veggene og taket sparkles og males, gulvet monteres. Det utføres alle resterende arbeider slik at kunden får et nøkkelferdig og innflyttingsklart hus,som oppfyller alle kundens krav og ønsker.

SIP-panelhus har mange fordeler sammenlignet med tradisjonelle element og murhus og utover dette blir selve byggingen av panelhus mye mer effektiv. Alt dette forklarer deres voksende popularitet både i Litauen og utlandet.

FORDELER VED BYGGING AV SIPCON-PANELHUS

STØRSTE FORDELER VED SIPCON ELEMENTHUS

DE ER ENERGIEFFEKTIVE
SIP-panel holder godt på varmen om vinteren og beskytter huset mot varmen om sommeren, så kundens utgifter til ooppvarming om vinteren og kjøling om sommeren blir mindre. Yttervegger av tradisjonelle materialer som stein eller steinblokker må være flere ganger tykkere for å oppnå samme isolasjonseffekt.
VÅRE HUS OPPFØRES RASKT OG ENKELT
Det tar oss kun 7- 9 arbeidsdager å få produsert hele settet av SIP- panel til et gjennomsnittlig hus,imens monteringen av bærende konstruksjon tar kun et par uker. To – tre måneder tar det å få bygget og innredet et nøkkelferdig hus. Konstruksjonselementene er lette, derfor blir også fundamenteringsarbeidene billigere,da det ikke trenges en dyp og dyr grunnmur. El og VVS installasjonsarbeider blir også utført raskere og enklere.
DE ER TETTE De på fabrikken vår produserte SIP-panelene er store nok for å sikre minst mulig antall sammenføyninger og oppnå derved en robust og monolitt konstruksjon. Sammenlignet med vanlige element og bindingsverkshus oppstår det aldri hull og sprekk i sammenføyninger på grunn av tørking av tømmer. DET KAN BYGGES HELE ÅRET RUNDT
Dersom SIP-panellene våre ikke påvirkes av fukt og kulde og det brukes ellers ingen byggematerialer,som kan fryse, kan vi like så godt utføre byggingen også om vinteren.
LANG LEVETID
Vedlikehold av SIP-panel konstruksjon etter produsentens anvisninger sikrer, at levetiden blir minst 100 år uten at huset mister sine egenskaper, først og fremst fordi konstruksjonen er godt beskyttet mot utemiljøets påvirkning både utvendig (isolasjonsplater og fasadebekledning) og innvendig (sparklede gipsplater og maling).
ENKEL OG PRAKTISK FRAKT AV BYGGEMATERIALENE
Våre produserte elementer veier veldig lite,derfor er det lett og praktisk med deres frakt og montering. Ofte trenges det ingen kran til formålet.
HUSETS KONSTRUKSJON BLIR YTTERST STABIL
Stabiliteten blir sikret av SIP-panel, som utgjør husets bærende konstruksjon. Det oppstår aldri sprekk eller hull i husets robuste yttervegger.
HVILKEN SOM HELST BEKLEDNING
Mange forskjellige bekledningsmaterialer kan tas i bruk både innvendig og utvendig på SIP - paneler : tre, fasadestein-dekor, ulike fasadefliser og plater m.fl.
UTMERKET LYDISOLASJON
SIP-panel beskytter helt utmerket mot gatestøy.
DET BLIR IKKE NOE BYGGAVFALL IGJEN
Alle SIP-panellene blir produsert etter presise mål i samsvar med produksjonstegninger, derfor blir det ingen ekstra tilpassningsarbeider på byggeplass og som følge derav blir det heller ikke noe byggeavfall igjen.

HVAD SKAL MAN VITE FØR MAN TAR BESLUTNING OM Å BESTILLE ET SIP-PANELHUS?
SIP-pahelhus krever en spesiell prosjektering, som blir utført annerledes sammenlignet med andre tradisjonelle byggeteknologier. Allerede i begynnelsen, altså under utarbeidselse av akritekttegninger må man bestemme seg om alle materialer, byggeteknologier og tekniske løsninger,som vil bli brukt for å unngå risiko for at prosjektet likevel ikke blir godkjent, hvilket kan medføre en dyr og tidkrevende omprosjektering.
Et presis pristilbud kan kan kun beregnes etter utført prosjektering av alle konstruksjonselementer (alle SIP-panelene,som utgjør konstruksjonen) og utarbeidelse av presise produksjonstegninger og SIP-panelplanene. Før dette er blitt gjort kan vi kun gi en foreløpig / orienteringspris.

Vi tilbyr deg løsninger som oppfyller dagens og morgendagens strenge krav til bygg . Dette er krav til tetthet, energieffektivitet og rasjonell drift.
Basert på tegninger og beskrivelser lager vi produksjonstegninger, produserer SIP og lager et ferdig byggesett ferdig med åpninger for vinduer som blir sendt ut på byggeplass. Vi tar oss av logistikken når det gjelder klimaskjerm, konstruksjonen og detaljer for utførelsen og sørger for at SIP-panelene er på plass til rett tid. Vi gir våre kunder opplæringen som er nødvendig for rasjonell og effektiv husproduksjon. Vi leverer gjerne standard SIP-panel til bedrifter som har egen elementproduksjon.

Passivhus bygging

Vi bygger passivhus, bestående av SIP-panel. Den største foskjellen mellom vanlige elementhus og våre SIP-panelhus er at både de sistnevnte husenes bærende konstruksjon og byggeteknologier tilfredsstiller høye krav, utarbeidet av Passive House Institute i Tyskland.

HVA ER ET PASSIVHUS?

Det er et hus, hvis behov for enegri ikke er særlig stort. Et samlet gjennomsnittlig årlig enegrifrobruk til et passivt hus overstiger som regel ikke 15 KWh / m 2 (dette utgjør kun en fjerdedel av enegriforbruk i et tradisjonelt hus). Passivhus er også kjent for et mye mer komfortabel inneklama sammenlignet med andre hus. Forklaringen av disse egenskapene er enkel – en effekviv varmeisolasjon og konstruksjonens tetthet.
Enegrieffektive hus og passivhus blir utviklet ut fra ideen om å redusere energibehovet samtidig med at det skapes og opprettholdes et behagelig inneklima.

9 NØDVENDIGE FORUTSETNINGER FOR ET VELLYKKET PASSIVHUS-PROJEKT

• Huset skal være orientert riktig mot solen slik det får nok varme om vinteren,men samtidig får ikke for mye varme om sommeren. De fleste vinduene må være orientert mot sør, kun noen få vinduer mot øst og vest og helst ingen vinduer mot nord.
• Planløsningen skal være enkel. Overflatearealet til husets yttervegger må være så lite som mulig.
• Husets interiør må preges av inerte byggemateriualer,som holder lenge på varmen.
• Høy varmemotstand.
• Rekupererende ventilasjonssystem skal sikre godt inneklima i huset og sørge for en konstant tilførsel av frisk luft utenfra,som samtidig varmes opp av utgående luft.
• Oppvarmingssystemer kan være forskjellige. Det kan installeres enten varmepumper,geotermiske systemer eller peis.
• Hvitevarene i huset (kjøleskap, vaskemaskin m.fl.) må være energimerket for mindre strømforbruk
• Strømsparende belysning. LED lys,som kan rettes mot bestemte overflater etter behov, må gjerne brukes til formålet.
• Huset må være tett nok. Alt luftutveksling må kun foregå over rekupererende ventilasjonssystem, der frisk luft utenfra blir varmet opp av utgående luft.